suchajehla.cz

Funkční terapie bolesti u neurologických a ortopedických onemocnění / Functional pain management of neurologic and orthopedic disorders.

!!!   TECHNIKA PATŘÍ VÝHRADNĚ DO RUKOU LÉKAŘE !!!

fyzioterapeuti a jiní nelékaři nesmí provádět invazivní zásahy do lidského těla. Takové chování je nezodpovědné a nelegální

 

NAŠE TERAPIE SE NAZÝVÁ FUNKČNÍ JEHLOVÁ NERVOSVALOVÁ STIMULACE

Jsme jediné lékařské pracoviště  v České republice, zabývající se výhradně a uceleně diagnostikou  a léčbou bolesti u neurologických a ortopedických diagnóz v rámci myofasciálních bolestivých syndromů. Odlišujeme se tak od ostatních pracovišť, kde je  suchá jehla používána v omezené míře pouze jako ošetření spoušťových bodů. Naše terapie je postavena na více jak desetileté zkušenosti a využívá řadu vlastních postupů nervosvalové stimulace a léčby svalových bolestí. 

Důrazně varujeme pacienty před podstupováním léčby suchou jehlou u nelékařů ( fyzioterapeutů). Riziko komplikací je v těchto případech reálné a aplikace samotná nelegální.

 

Kdy vám může léčba pomoci

 • blokády páteře
 • bolesti při výhřezu ploténky
 • sportovní svalové problémy
 • některé druhy tinnitu
 • bolesti obličeje – neuralgie trigeminu
 • syndrom karpálního tunelu
 • bolesti zad, šíje
 • migrény a bolesti hlavy
 • úponové bolesti, tenisový a oštěpařský loket
 • bolesti a pohybové omezení ramene
 • bolesti při patní ostruze
 • a další 

Co je suchá jehla

Kdo smí terapii provádět

Jde od komplex léčebných metod, které mají společné použití ultratenkých flexibilních jehliček zaváděných výhradně lékařem do různých lokalit a struktur lidského těla s cílem vyvolat reflexní odezvu nervového systému směřující k odstranění bolesti, uvolnění svalů a stimulaci periferních nervů. Suchá jehla je překladem anglického pojmenování  této terapie -Dry  Needling.

Léčba patří výhradně do rukou lékaře s dobrou znalostí anatomie, neurofyziologie a kineziologie. Fyzioterapeuti ani jiní nelékařští zdravotničtí pracovníci nesmí tuto terapii používat. Lékař by měl být absolventem certifikovaného kurzu některého ze školicích institutů v USA nebo EU.

Dry Needling a akupunktura

Nejde jen o spoušťové body

Suchá jehla ( Dry Needling ) nemá principiálně nic společného s čínskou akupunkturou. Suchá jehla je postavena na lékařských poznatcích z oblasti anatomie a neurofyziologie a ovlivňuje funkci nervosvalového systému cestou reflexních reakcí vyvolaných zavedením jehly.  Suchá jehla nepracuje s žádnými stacionárními akupunkturními body, drahami ani energií. Ovlivňuje vždy tok nervových impulsů z a do místa bolesti a modifikuje zánětlivou reakci tkání. Nejde o čínskou medicínu, ale neurofyziologickou terapii podloženou řadou vědeckých studií a prací.

Technika suché jehly byla dříve používána pouze k terapii tzv.spoušťových bodů ( trigger bodů ). V současnosti dominuje tzv. integrovaný přístup s ovlivněním jak spoušťových bodů, tak i periferních nervů a nervových míšních kořenů spolu ovlivněním úrovně zánětu postižené tkáně. Integrace obou přístupů tak umožňuje dosáhnout maximálního efektu v léčbě akutní a chronické bolesti tak, že současně odstraní zdroj bolestivých impulsů  a současně ovlivní jejich přenos nervovými vlákny do center bolesti. 

Kdo léčí bolest tam, kde ji pacient cítí, je navždy ztracen

Předpokladem úspěšné léčby bolesti je odstranění její příčiny a nikoliv léčba bolesti samotné. Bolest pohybového systému je často vnímána v místech , která jsou vzdálená od bolestivého zdroje. Jde o tzv. fenomén přenesené bolesti. Zde platí rčení nestora československé rehabilitace prof. MUDr. Karla Lewita, DrSc. uvedené v titulku.

Jak léčíme

máme na vás čas

Vyšetření v délce 60 - 90 minut

Nezávislost na systému zdravotního pojištění a úhradových vyhláškách pojišťoven nám umožňuje věnovat vyšetření a terapii tolik času, kolik je skutečně potřeba. Nemusíme tudíž léčbu podřizovat nasmlouvanému počtu výkonů nebo počtu ošetřených pacientů tak, jak je bohužel zvykem v pojišťovenkých zařízeních.

cílíme přesně

Vše pod hmatovou a ultrazvukovou kontrolou

Ošetření reflexních změn a zdrojů bolesti probíhá vždy za důsledné pohmatové kontroly nebo pod ultrazvukovou kontrolou se zobrazením ošetřované oblasti na monitoru. Nedílnou součástí cílené terapie je vždy také průběžná zpětná vazba od pacienta.

vaše zkušenosti

powered by lekari-online.cz

powered by lekari-online.cz

Translate »