Skip to content

Ordinace rehabilitační a fyzikální medicíny

Systémová léčba suchou jehlou

Jsme první zařízení , které v ČR před více jak 13 lety  začalo s terapií svalových spoušťových bodů technikou dry needling – suchá jehla. V současné době používáme již vlastní koncept dry needling – suchá jehla reflektující dlouholeté zkušenosti s použitím této léčby.
Jde o ošetření bolestivých stavů pohybového systému a některých neurologických onemocnění zaváděním extratenkých flexibilních jehliček do svalů, šlach, podkoží a okolí nervových struktur s cílem  vyvolat reflexní odpověď organizmu zaměřenou na hojení a úpravu funkce nebo  snížení bolesti a svalového napětí.

Sonograficky naváděná léčba

Ultrazvukové  vyšetření a následné ošetření pohybového a nervového systému pod ultrazvukovou kontrolou technikami hydrodisekce a injekční terapií s použitím léčiva, autologní (vlastní) krve nebo krevní plazmy. Dobrých výsledků lze dosáhnout například  u tzv. útlakových postižení periferních nervů, kam patří například. syndrom karpálního tunelu , syndrom loketního kanálu nebo útlak kožního stehenního nervu. Ultrazvuková kontrola umožní naprosto přesné cílení  terapie s minimalizací rizik.

Konzultace

Konzultace a poradenství

Konzultace zdravotních problémů  z oblasti neurologických a ortopedických  bolestivých onemocnění pohybového systému . Zhodnocení dosavadních léčebných postupů a  provedených vyšetření  včetně  obrazové dokumentace MRI. Doporučení dalších diagnostických či léčebných postupů. Poradenství  v oblasti následné rehabilitace, fyzioterapie či lázeňské léčby.

Akutní pomoc

Ošetření bolestivých stavů

Lékařské  vyšetření u bolestivých stavů a onemocnění pohybového systému se zaměřením na rehabilitační , neurologickou a základní ortopedickou diagnostiku s ošetřením . Ošetření s využitím dostupných metod manuální terapie ( chiropraxe ) , injekční a infúzní terapie včetně léčby obstřikové  a reflexní. Ošetřujeme i akutní stavy  bez dlouhého čekání .

Jehlová terapie patří výhradně do rukou lékaře a nikoliv fyzioterapeutů či jiných nelékařů !!!

Objednat k vyšetření se můžete:

1) telefonicky na čísle 773 560 897
2) e-mailem objednavky@suchajehla.cz
3) online v objednávkovém kalendáři

Objednávkový kalendář je nejpohodlnější způsob, kdy si můžete vybrat termín podle  vašich možností.

Zeptejte se na cokoliv ohledně poskytované zdravotní péče .

  Zobrazit profil MUDr. Tomáš Vilhelm

  logo
  Vaši recenzi můžete přidat zde

  Kontakt

  MUDr. Tomáš Vilhelm

  Rehabilitační a fyzikální medicína

  Generála Krátkého 3A

  78701 Šumperk

  info@suchajehla.cz

  www.suchajehla.cz

  Vyšetření a ceny

  Nejsme smluvním zařízením zdravotních pojišťoven

  Ceny platné pro objednávky od 1.1.2023

  Lékařská vyšetření zaměřená výhradně na ošetření technikou suchá jehla – dry needling. 

  Vstupní vyšetření  – první návštěva
  Jde o první návštěvu nového pacienta v ordinaci spojenou se založením karty, podrobným pohovorem, vyšetřením a následným ošetřením technikou suchá jehla – dry needling .

  Délka 90 minut / Cena: 2200 Kč

  Kontrolní vyšetření  – opakovaná návštěva
  Jde o opakované vyšetření již registrovaného pacienta nejpozději do 6 měsíců od poslední návštěvy.

  Délka 60 minut / Cena: 1100 Kč
  Cílené vyšetření  – opakovaná návštěva
  Jde o opakované vyšetření již registrovaného pacienta v odstupu více jak  6 měsíců od poslední návštěvy nebo vyšetření pro zcela nové obtíže ( jiná diagnóza).

  Délka 75 minut / Cena: 1500 Kč
  Přednostní vstupní vyšetření – první návštěva
  Přednostní urychlený termín vstupního vyšetření v termínu do 72 hodin včetně víkendových dnů. Vyšetření lze objednat pouze telefonicky 773 560 897 nebo e-mailem.

  Délka 75 minut / Cena: 1500 Kč
  O B J E D N A T

  Lékařská vyšetření pohybového systému cílená na akutní i chronické bolesti pohybového systému. Zaměření  na  rehabilitační , neurologickou  a základní ortopedickou diagnostiku . Ošetření ve formě manuální terapie (chiropraxe), injekční a infúzní léčby a  terapie obstřikové.  

  !!! Nezahrnuje terapii suchou jehlou !!!

  Lékařské vyšetření pohybového systému
  Typicky jde o lékařské vyšetření u bolestivých onemocnění pohybového systému spojené s ošetřením manuální terapií a injekční či obstřikovou léčbou spolu s následným doporučením vhodné formy rehabilitační léčby nebo dalších vyšetření.

  Délka 40 minut / 
  Cena: 1000 Kč
  Akutní vyšetření a ošetření do 48 hodin
  Jde o akutní vyšetření bolestivých stavů pohybového systému s ošetřením ve formě manuální terapie, injekční nitrožilní nebo nitrosvalové léčby a obstřikové terapie.

  Délka 50 minut / Cena:
   1500 Kč
  Konzultace
  Konzultace zdravotních potíží. Například zhodnocení stávajícího léčebného postupu, nálezů , CT a MR dokumentace. Doporučení dalších léčebných opatření , lázeňské terapie atd.

  Délka 30 minut / Cena:
  500 Kč
  Online konzultace
  Online konzultace zdravotních problémů cestou Skype, Whatsapp, Messenger nebo telefonu.

  Délka 20 minut / Cena: 350 Kč
  O B J E D N A T

  Lékařská ultrazvuková zobrazovací vyšetření pohybového systému a specializované výkony ošetření pod sono kontrolou. 

  Ultrazvukové vyšetření 
  Sonografické ( ultrazvukové) vyšetření pohybového systému cílené na jednu lokalitu . Typicky například vyšetření ramenních kloubů, karpálního tunelu, svalu, šlachy, kloubu obou stran těla.

  Délka cca 30 minut / 
  Cena 600 Kč
  Vyšetření a ošetření karpálního tunelu pod sono kontrolou
  Sonografické vyšetření oblasti karpálního tunelu s následným ošetřením technikou hydrodisekce pod ultrazvukovou kontrolou.

  Délka cca 60 minut / Cena 1800 Kč
  Vyšetření a ošetření útlaku nervu
  Sonografické vyšetření při útlaku některého z periferních nervů a jeho ošetření technikou hydrodisekce. Typicky jde např. o útlak loketního nervu, stehenního kožního nervu nebo pooperační bolesti kolene po jeho operacích. 

  Délka cca 60 minut / Cena 1800 Kč
  Vyšetření a ošetření tenisového nebo golfového lokte
  Sonografické vyšetření tenisového nebo golfového lokte s injekční terapií léčivem nebo autologní (vlastní) krví či plazmou pod ultrazvukem. 

  Délka cca 40 minut / 
  Cena 1500 Kč
  O B J E D N A T

  Po telefonické domluvě lze  o víkendu provést jakýkoliv  typ vyšetření nebo  zákroku s příplatkem k základní ceně 500 Kč.

  U přednostního vstupního vyšetření s ošetřením technikou suchá jehla – dry needling a akutního lékařského vyšetření do 48 hodin  jsou  ceny fixní – bez příplatku.

  Zeptat se

  Reference