Úzkosti, deprese a dýchání

Úzkostné a depresivní obtíže mají velmi úzký vztah také ke kondici svalového systému, který velmi negativně ovlivňují. Úzkost samotnou lze velmi těžce definovat. Veskrze jde o iracionální pocit strachu, přetlaku negativní energie, která má tendenci se drát z těla ven. Velmi často se objevuje v situacích, kdy člověk odpočívá a není vystaven žádnému vnějšímu stresoru. Při stresových situacích člověk reaguje odlišným způsobem dýchání než je tomu obvyklé v normálních situacích. Při nádechu se zapojují svalové skupiny, které za klidových okolností zůstávají v klidu. Jde o především o kyvače, trapézové svaly, skalenovou svalovinu , zvedače lopatek. Projevem je pak výrazný pohyb hrudní kosti, klíčních kostí a ramen směrem vzhůru během nádechu. Po odeznění stresové situace pak tato aktivita pomocných dýchacích svalů mizí a dominuje brániční dýchání rozšiřující dolní část hrudníku v předozadním a příčném směru. Problémem je , pokud se stresové dýchání zafixuje a chronicky převáží nad dýcháním bráničním. To se děje mimo jiné právě u zmiňovaných úzkostných poruch a depresí. Zrychlené a povrchní prodýchávání horního hrudníku má pak dalekosáhlé důsledky metabolické a potažmo dopady na kondici svalového , trávicího a nervového systému. Problémem je zejména vliv na psychickou kondici, protože nezřídka dochází k prohloubení úzkostné a depresivní symptomatologie a vzniká pak bludný kruh úzkost – předýchávání – úzkost Trpí-li člověk úzkostmi, objevují se u něj problémy s polykáním ( knedlík v krku ), mravenčení končetin, bolesti šíje, hlavy, projevy dráždivého tračníku, bušení srdce, stavy paniky, velmi pravděpodobně u něj převládá horní hrudní dýchání a brániční funkce je výrazně utlumená.

Přesvědčit se o způsobu dýchání lze lehce. Pokud se posadíme klidně a vzpřímeně před zrcadlo, nemělo by při klidném dýchání docházet k tomu , že se ramena , klíční kosti a prsní kost zvedají směrem vzhůru. Při klidném dýchání by se měl pohybovat pouze dolní hrudník nejlépe směrem vpřed. Pohyby hrudních sektorů lze ozřejmit přiložením plochy rukou na nadbřišek a horní hrudník pod krk. Pohybuje-li se horní ruky dříve než dolní a navíc směrem vzhůru, je to špatně. Znamená to, že je zafixován horní dechový vzor a je potřeba začít s nácvikem bráničního dýchání. O tom příště.

Sledujte a sdílejte:
error

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *