poslat dokumentaci

Pošlete nám svou dokumentaci

Nabízíme vám možnost odeslat svou dostupnou elektronickou dokumentaci na zabezpečené cloudové úložiště. Dokumentaci můžeme využít pro účely online konzultace nebo vyšetření. Podporovány jsou soubory .pdf, . doc, .docx, .jpeg, .zip. 

napište nám

Odeslat soubory / send files

[wordpress_file_upload fitmode="responsive" uploadpatterns="*.pdf, *.doc, *.docx, *.jpg, *.jpeg, *.zip" maxsize="5" redirect="true" redirectlink="https://www.suchajehla.cz/dekujeme/" placements="filename+selectbutton/filelist/userdata/message/uploadbutton" uploadtitle="Nahrát soubory" selectbutton="Vybrat/Vybrat" uploadbutton="Nahrát/Nahrát" successmessage="Soubor %filename% byl nahrán úspěšně" warningmessage="Soubor %filename% nahrán , ale s upozorněním" errormessage="Soubor %filename% nebyl nahrán" waitmessage="Soubor %filename% je právě nahráván" requiredlabel="(povinné)" notify="true" notifyrecipients="%useremail%%userdata1%%userdata2%%userdata3%%userdata4%" widths="filename:200px, selectbutton:80px, uploadbutton:80px, filelist:200px, userdata:200px, userdata_value:200px" heights="selectbutton:40px, uploadbutton:36px" userdata="true" userdatalabel="Vaše jméno|t:text|s:top|r:1|a:0|p:right|d:/Rok narození|t:text|s:top|r:1|a:0|p:right|d:/E-mail|t:email|s:top|r:1|a:0|v:0|p:right|d:|g:0/Telefon|t:number|s:top|r:1|a:0|v:0|h:0|p:right|d:|f:d" dropbox="true" dropboxpath="Uploaded/%userdata1%/%userdata2%" css="span.file_title_clean {%n% color: #32373C;%n%}%n%%n%input%brl%type=%dq%text%dq%%brr%.file_userdata_message, input%brl%type=%dq%text%dq%%brr%.file_userdata_message_required {%n% background-color: #F1F1F1;%n% box-shadow: 0 0 2px black inset;%n% margin: 0;%n% padding: 6px 8px;%n% border-width: 0;%n%}%n%%n%.file_userdata_label {%n% color: #32373C;%n% font-family: Roboto;%n% font-size: 12px;%n% line-height: 3.5em;%n%}%n%%n%input%brl%type=%dq%text%dq%%brr%.file_input_textbox {%n% background-color: #F1F1F1;%n% opacity: .9;%n% border-width: 0;%n% box-shadow: 0 0 2px black inset;%n% padding: 6px 8px;%n%}%n%%n%form.file_input_uploadform input%brl%type=%dq%button%dq%%brr%.file_input_button, form.file_input_uploadform input%brl%type=%dq%button%dq%%brr%.file_input_button_hover, input%brl%type=%dq%button%dq%%brr%.file_input_submit, input%brl%type=%dq%button%dq%%brr%.file_input_submit:hover, input%brl%type=%dq%button%dq%%brr%.file_input_submit:disabled, input%brl%type=%dq%button%dq%%brr%.file_input_submit:focus {%n% padding: 2px 5px;%n% background-color: #070b11;%n% color-stop(0%, #16243a), color-stop(100%, #070c11));%n% background-image: -webkit-linear-gradient(top, #162a3a, #070c11);%n% background-image: -moz-linear-gradient(top, #162a3a, #070c11);%n% background-image: -o-linear-gradient(top, #162a3a, #070c11);%n% background-image: linear-gradient(top, #162a3a, #070c11);%n% border: 0;%n% color: #ffffff;%n% border-radius: 5px;%n%}"]
suchá jehla

Pro zpracování obrázků z mobilního telefonu doporučujeme například aplikaci CamScanner

Translate »