MUDr. Tomáš Vilhelm

MOTTO: "Je-li ti mizerně, pomoz někomu , komu je hůř a bude ti lépe"

Mise

Snažím se o alternativní přístup k diagnostice a terapii bolestivých stavů pohybového systému a to zejména s ohledem na celostní a funkční přístup. Alternativní charakter spočívá v tom ,že se vymezuji proti diagnostickým klišé nekriticky přijímajícím strukturální kosterní a kloubní změny jako hlavní zdroj obtíží. Nejde tedy o alternativu v hanlivém slova smyslu, paušálně odmítající vše , co nabízí současná západní medicína. Naopak, mé léčebné metody jsou postavené na poznatcích západní medicíny v oblastech neurofyziologie a léčby  bolesti. Současně se vymezuji proti manufakturnímu a neosobnímu stylu práce pojišťovenských ordinací  postavenému na časových a výkonových limitech. Používám primárně nefarmakologické postupy terapie, ikdyž se nebráním ani použítí léčiv , je-li to třeba. Paušálně rozhodně neodmítám “chemii”. Pán Bůh nám dal znalosti chemie, fyziky, biologie tak, abychom si mohli léky vyrábět s rozumem je používat. Ne však zneužívat. Vyžaduji čas, informovanost , zpětnou vazbu a oboustrannou důvěru bez kompromisů.

Cesta

Po ukončení studia na lékařské fakultě jsem nastoupil jako sekundář na neurologické oddělení okresní nemocnice, kde jsem záhy zjistil , že neurologie se stala jakýmsi oborem soustřeďujícím pacienty s bolestí zad všeho druhu navzdory tomu , že příčina byla většinou zcela mimo centrální nebo periferní nervový systém. Nicméně u všech pacientů jsme hledali nárůstky, výhřezy, zúžení, útlak, napřímení, vykřivení atd. Zkrátka něco čím by se daly bolesti vysvětlit . Léčba pacientů  pak spočívala v jejich “znehybnění” na lůžku a podávání nejrůznějších analgetik. Nemálo času jsem trávil tím, že jsem obcházel pokoje s tácem obloženým injekčními stříkačkami jako jednohubkami, které jsem pak aplikoval tam, kde pacient ukázal, že ho to nejvíce bolí. Jaký div, že pacienti se vraceli stále dokola. Po 5 letech jsem se odhodlal ke změně oboru na léčebnou rehabilitaci. Nicméně spektrum pacientů zůstalo totožné, ale postupy se změnily. Práce lékaře na rehabilitaci totiž velmi často spočívá v tzv. předepisování procedur, což je velmi “povznášející činnost” , do které zejména socialistickým zdravotnictvím načichlí pacienti velmi rádi zasahují.

Navzdory tomu , však musím zpětně praxi na těchto odděleních hodnotit jako velmi přínosnou , jelikož ze znalostí obecné a speciální neurologie čerpám dosud a považuji je pro mou práci za nepostradatelné. Na rehabilitaci jsem také poprvé přišel do styku s tzv. funkčním přístupem k problému bolestí. Čili hledat problém v poruše funkce a nikoliv jen ve strukturálních změnách .Poté co jsem následně prošel několik typů pracovišť , setkal se s různým typem nadřízených a podřízených, opakovaně se musel přesvědčit , jak omezující je práce pod direktivou zdravotních pojišťoven a roztodivných manažerů a jak ekonomické zájmy mnohde převládají nad zájmy medicínskými, jsem se rozhodl začít pracovat podle svých představ a svědomí. Oprostit se od manufakturního stylu práce, najít si čas pacienta vyslechnout , naučit se naplno využívat geniální diagnostický aparát – lidský hmat a mít dostatek prostoru získané informace syntetizovat do smysluplného celku mi konečně přináší osobní uspokojení z práce potvrzené zpětnou vazbou od pacientů.

Praxe a vzdělání

1995 – neurologické oddělení Nemocnice Šumperk

2000 – rehabilitační oddělení Nemocnice Šumperk

2003 – náměstek ředitele pro léčebnou péči Nemocnice Šumperk

2005 – lékař a ředitel ve Státních léčebných lázních Bludov

2008 – Senior konzultant STAPRO s.r.o

2010 – Vedoucí lékař v Termálních lázních Velké Losiny

2011 – Suchajehla.cz  – funkční terapie bolesti

1995 – Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

1998 – Atestace I.st  v oboru neurologie , IPVZ Praha

2000 – Kurz myoskeletální medicíny , IDVPZ Brno

2002 – Rehabilitační léčba podle Ludmily Mojžíšové

2003 – Atestace v oboru Rehabilitační a fyzikální medicína

2007 – MBA basics , TCBS Prague

2012 – TOP30 Combi – Dry Needling, D.G.Simons Academy, Polsko

2014 – Advanced Course Lower Body, Dry Needing. DGS  Academy, Švýcarsko

2015 – Advanced Course Upper Body, Dry Needing.  DGS Academy, Bahrajn

2016 – Functional Integrated Dry Needling, Velká Británie

2018 – Course of INTERVENTIONAL MUSCULOSCELETAL SONOGRAPHY

Translate »