Profil

MOTTO: "Je-li ti mizerně, pomoz někomu , komu je hůř a bude ti lépe"

Snažím se o alternativní přístup k diagnostice a terapii bolestivých stavů pohybového systému a to zejména s ohledem na celostní a funkční přístup. Alternativní charakter spočívá v tom ,že se vymezuji proti diagnostickým klišé nekriticky přijímajícím strukturální kosterní a kloubní změny jako hlavní zdroj obtíží. Nejde tedy o alternativu v hanlivém slova smyslu, paušálně odmítající vše , co nabízí současná západní medicína. Naopak, mé léčebné metody jsou postavené na poznatcích  západní medicíny v oblastech neurofyziologie a léčby  bolesti.


Současně se vymezuji proti manufakturnímu a neosobnímu stylu práce pojišťovenských ordinací  postavenému na časových a výkonových limitech. Používám zásadně cílené nefarmakologické postupy terapie. Vyžaduji čas, informovanost , zpětnou vazbu a oboustrannou důvěru bez kompromisů.

Po ukončení studia na lékařské fakultě jsem nastoupil jako sekundář na neurologické oddělení okresní nemocnice, kde jsem záhy zjistil , že neurologie se stala jakýmsi oborem soustřeďujícím pacienty  s bolestí zad všeho druhu, navzdory tomu , že příčina byla většinou zcela mimo centrální nebo periferní nervový systém.  Nicméně u všech pacientů jsme hledali nárůstky, výhřezy, zúžení, útlak, napřímení, vykřivení atd. Zkrátka  něco, čím by se daly  bolesti vysvětlit . Léčba pak spočívala v jejich “znehybnění” na lůžku a podávání nejrůznějších analgetik. Nemálo času jsem trávil tím, že jsem obcházel pokoje s tácem obložeaným injekčními  stříkačkami jako jednohubkami, které jsem  pak aplikoval tam, kde pacient ukázal, že ho to nejvíce bolí. Jaký div, že pacienti se vraceli  stále  dokola.


Po 5 letech jsem se odhodlal ke změně oboru na léčebnou rehabilitaci. Nicméně spektrum pacientů zůstalo totožné, ale postupy se změnily. Práce lékaře na rehabilitaci totiž velmi často spočívá  v tzv. předepisování procedur, což je velmi “povznášející činnost” , do které  zejména socialistickým zdravotnictvím  protřelí pacienti velmi rádi zasahují.


Navzdory tomu , však musím zpětně praxi na těchto odděleních  hodnotit jako velmi přínosnou , jelikož ze znalostí obecné a speciální neurologie čerpám dosud a považuji je pro mou práci za nepostradatelné.  Na rehabilitaci jsem také poprvé přišel do styku s tzv. funkčním přístupem k problému bolestí. Čili hledat problém v poruše funkce  a nikoliv jen ve strukturálních změnách .


Poté co jsem následně prošel několik typů pracovišť , setkal se s různým typem nadřízených a podřízených, opakovaně se musel přesvědčit , jak omezující je práce pod direktivou zdravotních pojišťoven a roztodivných manažerů a jak ekonomické zájmy mnohde převládají nad zájmy medicínskými, jsem se rozhodl začít pracovat podle svých představ a svědomí. Oprostit se od manufakturního stylu práce, najít si čas pacienta vyslechnout , naučit se naplno využívat geniální diagnostický aparát – lidský hmat a mít dostatek prostoru získané informace syntetizovat do smysluplného celku mi konečně přináší osobní uspokojení z práce potvrzené zpětnou vazbou od pacientů.

powered by lekari-online.cz


 • 1995 – neurologické oddělení Nemocnice Šumperk

 • 2000 – rehabilitační oddělení Nemocnice Šumperk

 • 2003 – náměstek ředitele pro léčebnou péči Nemocnice Šumperk

 • 2005 – lékař a ředitel ve Státních léčebných lázních Bludov

 • 2008 – Senior konzultant STAPRO s.r.o

 • 2010 -2014  Vedoucí lékař v Termálních lázních Velké Losiny

 • 2011 – Suchajehla.cz  – funkční terapie bolesti


 


 • 1995 – Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

 • 1998 – Atestace I.st  v oboru neurologie , IPVZ Praha

 • 2000 – Kurz myoskeletální medicíny , IDVPZ Brno

 • 2002 – Rehabilitační léčba podle Ludmily Mojžíšové

 • 2003 – Atestace v oboru Rehabilitační a fyzikální medicína

 • 2007 – MBA basics , TCBS Prague

 • 2012 – TOP30 Combi – Dry Needling, D.G.Simons Academy, Polsko

 • 2014 – Advanced Course Lower Body, Dry Needing. DGS  Academy, Švýcarsko

 • 2015 – Advanced Course Upper Body, Dry Needing.  DGS Academy, Bahrajn

 • 2016 – Functional Integrated Dry Needling, Velká Británie

 • 2018Course of INTERVENTIONAL MUSCULOSCELETAL SONOGRAPHY

suchá jehla
Translate »