Neuromuskulární dry needling v léčbě spastické dysfonie

Spastická dysfonie je funkční porucha hlasu , kdy obvykle nelze nalézt  žádné viditelné poškození hrtanu, hlasivek . Projevuje se narušením kvality hlasu různé intenzity a rozsahu . Může jít o sípání, chrapot,  zvuky podobné chlapecké mutaci, šepot . To vše ve výrazné  závislosti na psychické kondici.

Jde o onemocnění nebo spíše poruchu obtížně léčitelnou , tím spíše , že příčina je často nejasná.

V poslední době jsem se setkal s pacientem, který trpí výše popsanými hlasovými problémy  v návaznosti na očkování proti tetanu. Nicméně je nutno podotknout , že  jako nežádoucí účinek  vakcinace zatím případ nebyl klasifikován.

Když se na mne obrátil s prosbou o pomoc, donutíl mne tím nepřímo  dostudovat ( zopakovat ) si nervové zásobení hrtanu a krku. I přes můj spíše skeptický postoj k případu , jsem se rozhodl vyzkoušet funkční neuromuskulární dry needling principiálně založený na sensorické stimulaci v area nervina  a myotomu laryngeálním  s cílem navodit reflexní odezvu v té samé oblasti.

Jelikož vnitřní svaly hrtanu ( intrinsické) jsou samozřejmě  jehlám zaplaťpánbůh nepřístupné, bylo jedinou možností ošetřit svaly extrinsické ( vnější ) a okolní svaly krku ( kyvače, levatory, scaleni, splenii etc…)

Po opakovaném ošetření zahrnujícím :

  1. mm. sternohyoidei
  2. mm. sternothyreoidei
  3. mm. omohyoidei
  4. mm.thyroidei
  5. mm.sternalaes

se hlasová kvalita dramaticky zlepšila po úvodních pouze krátkodobých zlepšeních v několikatýdenní zlepšení, které trvá dosud a je potvrzeno i pacientovými blízkými.

 

Sledujte a sdílejte:
error