suchajehla.cz

Funkční terapie bolesti u neurologických a ortopedických onemocnění / Functional pain management of neurologic and orthopedic disorders.

TECHNIKA PATŘÍ VÝHRADNĚ DO RUKOU LÉKAŘE

Naše terapie se nazývá funkční jehlová nervosvalová stimulace

Odlišujeme se tak od ostatních pracovišť, kde je  suchá jehla používána v omezené míře pouze jako ošetření spoušťových bodů. Naše terapie je postavena na více jak desetileté zkušenosti a využívá řadu vlastních postupů nervosvalové stimulace a léčby svalových bolestí. Důrazně varujeme pacienty před podstupováním léčby suchou jehlou u nelékařů ( fyzioterapeutů). Riziko komplikací je v těchto případech reálné a aplikace samotná nelegální.

Co je suchá jehla

Kdo smí terapii provádět

Jde od komplex léčebných metod, které mají společné použití ultratenkých flexibilních jehliček zaváděných výhradně lékařem do různých lokalit a struktur lidského těla s cílem vyvolat reflexní odezvu nervového systému směřující k odstranění bolesti, uvolnění svalů a stimulaci periferních nervů. Suchá jehla je překladem anglického pojmenování  této terapie -Dry  Needling.

Léčba patří výhradně do rukou lékaře s dobrou znalostí anatomie, neurofyziologie a kineziologie. Fyzioterapeuti ani jiní nelékařští zdravotničtí pracovníci nesmí tuto terapii používat. Lékař by měl být absolventem certifikovaného kurzu některého ze školicích institutů v USA nebo EU.

Kdy suchá jehla pomáhá

Problémy s páteří a ploténkami


 • Akutní blokády  a ústřely

 • Bolesti krční páteře a šíje s šířením do končetin

 • Bolesti hrudní páteře, hrudníku

 • Bolesti bederní páteře

 • Ischias ( vystřelování bolestí do dolních končetin)

 • Bolesti při výhřezech plotének


 

Svalové problémy


 • Svalové bolesti z přetížení

 • Úponové bolesti horní končetiny ( tenisový nebo oštěpařský loket).

 • Úponové bolesti dolní končetiny.

 • Bolesti achilovek, bolesti při patní ostruze

 • Bolesti v okolí čéšky

 • Svalové spasmy a křeče

Kloubní problémy


 • Bolesti a pohybové omezení ramenních kloubů

 • Zmrzlé rameno

 • Impingement syndrom

 • Syndrom manžety rotátorů

 • Skokanské koleno

 • Počínající artróza kolenních kloubů

Neurologické potíže


 • Bolesti hlavy, obličeje, migrény

 • Tinnitus ( šumění a hučení v uších)

 • Syndrom karpálního tunelu

 • Polyneuropathie

Máte dotaz ?

Léčíme příčinu

Kdo léčí bolest tam, kde ji pacient cítí, je navždy ztracen

Předpokladem úspěšné léčby bolesti je odstranění její příčiny a nikoliv léčba bolesti samotné. Bolest pohybového systému je často vnímána v místech , která jsou vzdálená od bolestivého zdroje. Jde o tzv. fenomén přenesené bolesti. Zde platí rčení nestora československé rehabilitace prof. MUDr. Karla Lewita, DrSc. uvedené v titulku.

Dry Needling a akupunktura

Nejde jen o spoušťové body

Suchá jehla ( Dry Needling ) nemá principiálně nic společného s čínskou akupunkturou. Suchá jehla je postavena na lékařských poznatcích z oblasti anatomie a neurofyziologie a ovlivňuje funkci nervosvalového systému cestou reflexních reakcí vyvolaných zavedením jehly.  Suchá jehla nepracuje s žádnými stacionárními akupunkturními body, drahami ani energií. Ovlivňuje vždy tok nervových impulsů z a do místa bolesti a modifikuje zánětlivou reakci tkání.

Technika suché jehly byla dříve používána pouze k terapii tzv.spoušťových bodů ( trigger bodů ). V současnosti dominuje tzv. integrovaný přístup s ovlivněním jak spoušťových bodů, tak i periferních nervů a nervových míšních kořenů spolu ovlivněním úrovně zánětu postižené tkáně.

Jsme jediné lékařské pracoviště  v České republice, zabývající se výhradně a uceleně diagnostikou  a léčbou bolesti u neurologických a ortopedických diagnóz v rámci myofasciálních bolestivých syndromů. Léčba svalových spoušťových bodů a reflexních šlachosvalových změn je nezbytným předpokladem úspěšné léčby akutních a chronických  bolestí pohybového systému. Této problematice  se věnujeme již více než 6 let a snažíme se stále spektrum používaných  postupů  rozšiřovat především o miniinvazivní cílené metody.

Základním pilířem našich léčebných postupů je v České republice téměř neznámá technika Suché jehly. Suchá jehla - Dry Needling je v současnosti již názvem pro  širokou oblast léčebných postupů používaných v rámci miniinvazivní terapie nervosvalového systému. Spočívá v použití ultratenkých jehel zaváděných buď do svalových spoušťových bodů, svalových úponů, podkoží nebo do blízkosti nervových svazků. Cílem je obecně odstranění  zdrojů bolestivých impulsů nebo naopak stimulace nervových vláken kontaktem jehly.

Na rozdíl od některých pracovišť, která využívají okrajově techniku suché jehly pro léčbu spoušťových bodů ( Trigger Point Dry Needling ) , uplatňujeme mimo zmíněné techniky také zcela odlišný léčebný postup zaměřený na ovlivnění bolestivého přenosu nervovými vlákny ( Funkční Dry Needling ). Integrace obou přístupů tak umožňuje dosáhnout maximálního efektu v léčbě akutní a chronické bolesti tak, že současně odstraní zdroj bolestivých impulsů  a současně ovlivní jejich přenos nervovými vlákny do center bolesti. 

Jak léčíme

máme na vás čas

Vyšetření v délce 60 - 90 minut

Nezávislost na systému zdravotního pojištění a úhradových vyhláškách pojišťoven nám umožňuje věnovat vyšetření a terapii tolik času, kolik je skutečně potřeba. Nemusíme tudíž léčbu podřizovat nasmlouvanému počtu výkonů nebo počtu ošetřených pacientů tak, jak je bohužel zvykem v pojišťovenkých zařízeních.

cílíme přesně

Vše pod hmatovou a ultrazvukovou kontrolou

Ošetření reflexních změn a zdrojů bolesti probíhá vždy za důsledné pohmatové kontroly nebo pod ultrazvukovou kontrolou se zobrazením ošetřované oblasti na monitoru. Nedílnou součástí cílené terapie je vždy také průběžná zpětná vazba od pacienta.

vaše zkušenosti

Vaše zkušenosti
powered by lekari-online.cz

Ohodnotit
powered by lekari-online.cz

MENU
773560897
suchá jehla
773560897